Gebete und Texte in Slowakisch / Prayers and texts in Slovak

Schönstatt – milostivé miesto

vo Vallendari nad Rýnom, pri Koblenzi, nachádza sa milostivá schönstattská kaplnka. Tu páter Jozef Kentenich spolu s niekoľkými študentmi dňa 18. októbra 1914 uzavrel s P. Máriou zmluvu lásky. Od toho času je Schönstatt milostivé a pútnické miesto, cirkevne uznané 1947 r. P. Mária je tu uctievaná ako Mater ter admirabilis /Mta/ Matka trikrát obdivuhodná.

 

Zmluva lásky s P. Máriou

Všetci sú pozvaní, ako páter Kentenich, uzavrieť

zmluvu lásky s Matkou Božou zo Schönstattu:

 

Ó, Pani moja  a Matka moja, Kráľovna,

Tebe sa úplne obetujem;

na dôkaz svojej oddanosti,

zasväcujem ti dnes svoje oči,

svoje uši, svoje ústa, svoje srdce

a seba samého úplne.

Pretože patrím tebe,

ó, dobrá Matka,

ochraňuj ma a používaj

ako svoje dobro a svoje

vlastníctvo. Amen.

 

P. Mária naša Orodovníčka

 

Vo všetkých starostiach a potrebách sa

s  plnou dôverou obraciame na P. Máriu: 

 

Spolieham sa, Matka, na tvoju moc a tvoju dobrotu,

dôverujem ti, s detinskou prostotou,

verím a dúfam v každej núdzi

tebe a tvojmu Dieťaťu, predivná Panna. Amen.

 

Mária naša Matka a Vychovávatel’ka

Kristus povedal z kríža: „Hľa, tvoja Matka!“(Jn 19, 27). P. Mária je Matkou všetkých ľudí. Všetko, čo robíme;  všetko utrpenie a všetky strasti vložme do rúk P. Márie ako príspevky do kapitálu milosti:

 

Všetko, čo dnes budem robiť,

obetujem tebe, Matka moja,

všetky práce aj odpočinok,

všetko nech je posvätené skrze teba.

 

Moje myslenie a rozmýšľanie,

všetky moje modlitby a moju službu,

všetko moje utrpenie a moju radosť,

celú moju lásku a odpúšťanie,

všetko, moja milá Matka,

kladiem do tvojich rúk.

Nech sa to všetko ponorí do svätých vĺn,

ktoré zo schönstattského prameňa milosti

prúdia do temného sveta

a vyžarujú svetlo a lásku.

Všetci chudobní a blúciaci,

trápení pochybnosťami,

všetci zmietaní znechutením

a stonajúci pod ranami osudu,

ktorí sú bez pokoja a radosti,

nech nájdu uzdravenie pri tvojom prameni. Amen.

 

Prosby

 

Trikrát Obdivuhodná Matka, Král‘ovná a Vít‘azka zo Schönstattu,

oroduj za nás!

Trikrát Obdivuhodná Matka, Král‘ovná a Vít‘azka zo Schönstattu,

chráň našu vlast‘!

Trikrát Obdivuhodná Matka, Král‘ovná a Vít‘azka zo Schönstattu, žehnaj celý svet!

 

Cez P. Máriu ku Kristovi

 

Keď budete verní a veľkodušní tejto zmluve lásky s P. Máriou,  váš  život sa bude rozvíjať a smerovať k plnosti vášho kresťanského povolania“.       

                                    Pápež Ján Pavol II.

Domáca svätyňka a večerné požehnanie

 

Každý si môže v svojom príbytku zriadiť domácu schönstattskú svätyňku. O 21. hodine všetci sú pozvaní do Prasanktuária na duchovnú púť. Veľa kňazov v tomto čase udeľuje večerné požehnanie.

 

Modlitba o blahorečenie pátra Kentenicha

 

Večný Bože a Otče! Tvoj služobník, pater Jozef Kentenich, vo všetkých záležitostiach svojho života veril v teba. Skrze zmluvu lásky s P. Máriou priviedol veľa ľudí  k tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a k tebe.

Vypros svojmu ľudu milosť, aby pater Jozef Kentenich bol blahorečený, a verejne uctievaný a aby na jeho orodovanie ľudia okusili pomoc všemohúceho Otca a Tvoju.  Zvelebujeme ťa s tvojím Synom Ježišom Kristom v Duchu Svätom naveky. Amen.

S cirkevným schválením

Edition 6-2008

 

 

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Schoenstatt Ostsekretariat